Tarieven

De kosten voor gastouderopvang bestaan uit:

  • de uurvergoeding van de gastouder;
  • bemiddelingskosten voor het gastouderbureau

Advies tarief gastouder

Het uurtarief van de gastouder wordt door de gastouder bepaald; zij is immers freelancer/zelfstandige. GOB Arnhem hanteert daarom een adviestarief.

DagTijdAdviestarief 2023
Maandag t/m vrijdag06.00 – 19.00 uur€ 6,00 per uur per kind
Zaterdag en zondag06.00 – 19.00 uur€ 6,75 per uur per kind
Maandag t/m zondag19.00 – 24.00 uur€ 6,75 per uur per kind
Maandag t/m zondag24.00 – 07.00 uur4 uur per nacht betaalt, per kind
  • De minimale afname is 20 uur per maand dagopvang op basis van minimaal 50 weken.
  • De minimale afname voor een schoolgaand kind is 12 uur per maand op basis van 50 weken.

Advies tarief vakantieopvang

DagTijdAdviestarief 2023
Maandag t/m vrijdag06.00 – 19.00 uur€ 6,25 per uur per kind
Zaterdag en zondag06.00 – 19.00 uur€ 7,00 per uur per kind
Maandag t/m zondag19.00 – 24.00 uur€ 7,00 per uur per kind

Voeding

De gastouders mag voor de kinderen die een bijdrage vragen voor het nuttige van maaltijden en tussendoortjes. Hieronder volgt een lijst voor de prijzen die dan gaan gelden. Dit is gebaseerd op de lijst van het Nibud.

Dagelijkse kosten voeding per persoon per maaltijd

OntbijtLunchWarme maaltijdTussendoortjesTotaal
Kind 1-3 jaar€ 0,82€ 1,00€ 0,82€ 0,28€ 2,92
Kind 4-8 jaar€ 1,06€ 1,21€ 1,31€ 0,452€ 4,10
Kind 9-13 jaar€ 1,59€ 2,01€ 2,03€ 0,98€ 6,61

Uitzondering hierop zijn de Olvarit-voeding en poedermelk voeding. Dit wordt op declaratiebasis betaald of door de vraagouder zelf meegenomen.

Bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten worden over 12 maanden berekend. Vanaf het 4e kind betaald u geen bemiddelingskosten meer.

BemiddelingskostenKeuze 1Keuze 2
Voor dagopvang
voor 1 kind € 57,- per maand
€ 1,35 per uur, per kind.voor 2 kinderen
€ 98,- per maand
Dit is dan € 49,- per kind per maand
Inschrijfkosten: u betaald geen inschrijfkostenVoor dagopvang
Minimaal € 27,- maximaal € 81,- per maand.
voor 3 kinderen
€ 123,- per maand
Dit is dan € 41,00 per kind per maand
Voor BSO
Minimaal € 16,20en maximaal € 81,- per maand.
Voor BSO
0 tot 20 uur per maand, €22,- per kind. 21 tot 40 uur per maand, €42,- per kind
bij meer dan 41 uur per maand €57,-
per kind

Voor vakantieopvang:

Minimaal 70 uur per jaar opvang, Minimale bemiddelingskosten van € 94.50 per kind, per kalanderjaar. Boven de 70 uur per jaar opvang nodig komt er €1,35 per uur per kind bij.

Deze keus kan gemaakt worden per gezin en geldt voor alle kinderen van het gezin. De keuze moet bekend zijn voor aangaan van het contract en is tussentijds niet meer te wijzigen. Alleen bij het aangaan van een nieuw contract bijv. bij de geboorte van een kind of bij de overstap van Dagopvang naar BSO

Annuleringskosten na koppeling

Annulering maximaal 1 maand voor start opvang50% van 2 maanden overeengekomen opvang
Annulering binnen 1 maand voor start opvang100% van 2 maanden overeengekomen
opvang

Toeslag kinderopvang

Over het geheel van de kosten – over een maximum bedrag (2023) €6,85 per uur per kind, naar inkomen.

ontvangt de ouder toeslag kinderopvang. Klik voor een indicatie van uw netto-kosten op belastingdienst: “berekening toeslag kinderopvang”.  Of vraagt u aan ons de tabel met netto uur kosten aan.

Advies Tarief Gastouder aan Huis

Opvang in uw eigen huis valt onder de Regeling Dienstverlening aan Huis.

Regels voor de ouder:

  • De gastouder mag niet meer dan drie dagen per week voor u werken. Het aantal uren dat de gastouder per dag werkt, is niet belangrijk. Werkt de gastouder één uur per dag, dan geldt dat als één gewerkte dag.
  • U betaalt per uur minimaal het wettelijk minimumloon aan de gastouder én een bedrag aan het gastouderbureau.
  • U betaalt een vakantietoeslag van 8% en 7,7 % voor vakantiedagen (zit in het uurtarief).
  • Als de gastouder ziek wordt, moet u het loon zes weken doorbetalen na 2 wacht dagen, (1e en 2e opvang dag) (ten minste 70% van het loon, maar minimaal het minimumloon).

Advies uurvergoeding “gastouder aan huis” per gezin vanaf 2023

Gebaseerd op het minimumloon:
Voor een gezin met 1 of 2 kind(eren):
incl. 8% vakantiegeld en incl. 7,7% verrekening vakantiedagen
€ 14,50
Voor een gezin met 3 kinderen:
incl. 8% vakantiegeld en incl. 7,7% verrekening vakantiedagen
€ 19,50
Voor een gezin met 4 kinderen:
incl. 8% vakantiegeld en incl. 7,7% verrekening vakantiedagen
€ 26,00

De gastouder kan voor de avonden en in het weekend een ander tarief vragen.

  • De minimale afname is 20 uur per maand dagopvang op basis van minimaal 50 weken.
  • De minimale afname voor een schoolgaand kind is 12 uur per maand op basis van minimaal 50 weken.

Gastouderbureau Arnhem vervult voor u en de gastouder de kassier functie, dat wil zeggen, dat zij bij u de vergoeding voor de gastouder ontvangt en deze weer uitbetaald aan de gastouder. De gastouder moet zelf opgave doen van haar inkomsten en daarover belasting betalen.

Vervoer

Kosten gemaakt met de auto van de gastouder om het gastkind te vervoeren naar bv. school of sportclub worden gedeclareerd door de gastouder. Per kilometer € 0,21

Inschrijven

Gastouderopvang is een uitstekend alternatief voor kinderopvang op een crèche of kinderdagverblijf. Met veel passie vinden wij de goede gastouder voor jouw kind. We zorgen ervoor dat voor ieder kind een juiste plek is.

Schrijf mijn kind in
Inschrijven