Tips voor veiligheid in huis

Wij willen er zeker van zijn dat de gastkinderen een veilige omgeving wordt opgevangen. Daarom stelt het Gastouderbureau veiligheidseisen aan het huis van de gastouder. Per jaar vinden minimaal 2 huisbezoeken plaats. Een daarvan is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. We kijken, samen met de gastouder, naar veiligheid en hygiëne, in het belang van het kind.

Als gastouder moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld;
 • U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn; Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar;
 • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
 • Als u kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet u een slaapruimte hebben waar de kinderen. Deze moet apart zijn van de speel- en leefruimte. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie Voor slaapruimte geldt een afwijkende norm. De ruimte tussen de bedjes moet minimaal 1 meter zijn, zodat er voldoende loop- en bewegingsruimte is in geval van calamiteiten
 • Ieder gastkind moet een eigen (camping)bed hebben om te slapen; Indien kinderen op verschillende dagen komen kunnen ze wel van dezelfde bedjes gebruik maken;
 • Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Voor binnenruimte (woonkamer) is de norm 3 m2 per kind. Dat betekent dat er minimaal 12 m2 vloeroppervlakte moet zijn uitgaande van 4 kinderen (eigen kinderen niet meegerekend). Voor buitenruimte (tuin) is de norm 4 m2 per kind. Dat komt neer op minimaal 16 m2 vloeroppervlakte;
 • Het huis moet kindvriendelijk en schoon zijn;
 • De woning is altijd volledig rookvrij;
 • Het huis is veilig (traphekjes, afdekplaatjes op de stopcontacten, veilige ramen);
 • Gevaarlijke stoffen en scherpe voorwerpen zijn buiten bereik van kinderen opgeborgen;
 • Gastouder is te alle tijden telefonisch bereikbaar;
 • Er is een gevulde EHBO-trommel in huis;
 • Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders;
 • Als u 3 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt heeft u een achterwacht, die in het geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn.

Aanvulling op onze algemene veiligheidseisen

In aanvulling op onze algemene veiligheidseisen maakt u in het kennismakingsgesprek afspraken met de gastouder over zaken als: veiligheid en huisdieren, veilig vervoer en veiligheid in de tuin, voeding en geloofsovertuiging. Verder wordt tijdens bezoek gekeken of de criteria voor de gastouder nog correct zijn en vindt de jaarlijkse evaluatie plaats.

Inschrijven

Gastouderopvang is een uitstekend alternatief voor kinderopvang op een crèche of kinderdagverblijf. Met veel passie vinden wij de goede gastouder voor jouw kind. We zorgen ervoor dat voor ieder kind een juiste plek is.

Schrijf mijn kind in
Inschrijven