Selectiecriteria gastouder

Een goede gastouder is in onze ogen iemand die;

 • een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een ander diploma heeft waarmee u aan de eisen voldoet;
 • in het bezit is van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis, Rode kruis of Nikta;
 • een verklaring omtrent het gedrag (VOG) heeft, ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder indien de kinderen bij u thuis worden opgevangen;
 • is geregistreerd in het landelijk register;
 • personen van 18 of ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op de opvanglocatie , moeten een vog aanvragen en zich registeren in het landelijk register;
 • regelmatig en gedurende minimaal een jaar een half jaar beschikbaar zijn voor opvang;
 • plezier heeft in het omgaan met kinderen;
 • lichamelijk en geestelijk gezond is;
 • eigen kinderen heeft die niet onder toezicht staan;
 • in staat is hen warmte en geborgenheid te bieden;
 • zich kan inleven in de situatie van de vraagouders cultuur/opvoedingsideeën/levenswijzen en gewoontes;
 • bereid is tot samenwerking met het gastouderbureau en tot het volgen van aanvullende cursussen of bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan opvang;
 • het pedagogisch beleidsplan onderschrijft;
 • ervaring heeft met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en die hen kan stimuleren in hun ontwikkeling;
 • opvang thuis kan verzorgen of maximaal 3 dagen op het huisadres van de vraagouders;
 • kinderen een veilige en hygiënische verzorging kan bieden;
 • de kinderen niet alleen laat of het toezicht niet aan een ander overlaat;
 • goed kan communiceren met ouders en het gastouderbureau en die haar eigen behoeften en grenzen duidelijk kan maken;
 • zorgvuldig omgaat met vertrouwelijke informatie en dit niet doorspeelt aan derden;
 • goed kan organiseren en zakelijk kan omgaan met afspraken en financiële zaken;
 • beschikt over een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering (WA)/inzittendenverzekering bij autogebruik, Hiervan geeft men een kopie aan het gastouderbureau;
 • een rookvrije opvanglocatie kan verzorgen;
 • de Nederlandse taal goed kan begrijpen, spreken en lezen;
 • tijdens het werk Nederlands spreekt. (U mag een andere taal spreken als u kinderen opvangt die tijdelijk in Nederland wonen (bijvoorbeeld expats.);
 • mocht u er een vrijwilliger/ stagiaire tijdens de opvang aanwezig zijn dan moet zij/hij ook in het bezit zijn van een vog en geregistreerd worden.

Inschrijven

Gastouderopvang is een uitstekend alternatief voor kinderopvang op een crèche of kinderdagverblijf. Met veel passie vinden wij de goede gastouder voor jouw kind. We zorgen ervoor dat voor ieder kind een juiste plek is.

Schrijf mijn kind in
Inschrijven