Log in Maandstaat
oppasouder Arnhem, kinderopvang Arnhem

Gastouderbureau Arnhem: Flexibele en kleinschalige kinderopvang

Oppas Arnhem, Gastouderbureau Arnhem

Zoekt u opvang voor uw kind of kinderen tussen 0 en 13 jaar oud? Laat Gastouderbureau Arnhem de zoektocht overnemen. Wij opereren alleen in de regio, niet door het hele land. Daardoor is de aanpak persoonlijker en vinden wij sneller een gastouder die bij uw gezin past. Meer informatie of direct uw kind inschrijven?
Bel 026 – 3229 760.

Van intake tot evaluatie: de bemiddelingsfasen

Intakegesprek
​De medewerkers van het gastouderbureau komt bij u thuis voor dit gesprek. Met een vragenlijst brengen we uw situatie in kaart: wanneer is er opvang nodig, voor hoeveel kinderen en van welke leeftijd(en)? Moet de gastouder de kinderen van school ophalen en heeft u specifieke wensen omtrent de kinderopvang?

Bemiddeling
Dan volgt de bemiddeling. Wij gaan op zoek naar een passende gastouder. De vraag naar goede gastouders is groter dan het aanbod. Als u zich tijdig aanmeldt en enigszins flexibel bent ten aanzien van de dagen en het aantal uren, slagen wij er doorgaans in om tijdig opvang te regelen.

Kennismaking
Als er een match gevonden is, stellen we u aan elkaar voor bij de gastouder thuis. De medewerker van het gastouderbureau is hierbij aanwezig. Uw kind indien mogelijk ook. We bespreken wensen en verwachtingen en maken afspraken over de opvang. Na het gesprek krijgt u bedenktijd om te beslissen of u verder wilt met de gastouder. 

Het ja-woord
We zorgen ervoor dat alle afspraken en wensen – die u tijdens de kennismaking met de gastouder kenbaar heeft gemaakt – goed worden vastgelegd. Alles van voeding en slapen tot huisdieren en de betaling zetten we op papier. Beide partijen ondertekenen dan de Overeenkomst van Opdracht.

Proefperiode
In de 2 maanden die volgen overlegt u regelmatig met de gastouder. Na 6 á 8 weken volgt er een telefonische evaluatie. Dan kunt u eventuele problemen of vergeten zaken alsnog bespreken, maar ook positieve ervaringen zijn van harte welkom!

Evaluatie
Ook na de bemiddeling en proefperiode blijven wij uw aanspreekpunt. Sowieso vindt jaarlijks een evaluatie plaats, maar ook bij plotselinge vragen of conflicten kunt u ons bellen. Desgewenst voeren we een tussentijdse evaluatie uit of zoeken we een ander gastgezin voor uw kind. 

Onze gastouders

Maak nu kennis met onze gastouders

Onze gastouders

Inschrijfformulier voor ouders

Al vanaf 3 maanden zwangerschap kunt u uw kindje inschrijven als gastkind. Aanmelding is voor minimaal 20 uur opvang en 12 uur bso per maand.

Als u ons belt (026 - 3229 760 of 026 - 8400 449) of mailt, sturen we u graag een inschrijfformulier toe. U kunt het formulier ook downloaden. 

Tarieven (2017-2018)

De kosten voor gastouderopvang bestaan uit:

  • De uurvergoeding aan de gastouder
  • Bureaukosten*

De gastouder bepaalt zelf haar uurtarief: zij is immers freelancer/zelfstandige. Gastouderbureau Arnhem hanteert wel adviestarieven voor de gastouder, bemiddeling, vakantieopvang en maaltijden.

*) Vanaf 4 kinderen zijn geen bureaukosten meer verschuldigd

Bekijk de adviestarieven

Inschrijfformulier vraagouder

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Gegevens ouder/ verzorger 1

Gegevens ouder/verzorger 2